Implantologia

Implants CAD-CAM

Implants Unitaris Roscats

Implants Unitaris Interfase (Unitaries variobase)

Ponts Roscats

Ponts cimentoroscats amb interfase de titani

Pilars Unitaris personalitzats sobre titani

Estructures CAD-CAM

Barres de titani

Barres amb locator de titani

Barres híbrides de titani

Barres híbrides de munyons

Top